<p>Information and resources for students at Uppsala University</p>

Exchange Program with Calcutta University

Exchange and cooperation programs between Uppsala university and South Asian universities

Gunnel Cederlöf coordinates the Uppsala University and Calcutta University student and teacher exchange programme. Students in the Faculty of Arts at C (undergraduate) and Master's level are welcome with applications.


Läs och skriv din uppsats i Indien

Utbytesstudent vid Calcutta University i Indien

Historiska institutionerna vid Uppsala universitet och Calcutta University erbjuder studenter som är registrerade för kurser vid de egna institutionerna en möjlighet att vistas en kortare tid vid partneruniversitetet. Vistelsen är avsedd att användas för heltidsstudier vilka därefter tillgodoräknas inom utbildningen vid hemmauniversitetet.